Silver
Plating

บริการชุบเงิน Silver Plating

คือ การชุบให้พื้นผิวเครื่องประดับมีสีเงินแวววาว ทางบริษัทจะชุบด้วยความหนา 2 ไมครอนหรือบางกรณีที่อาจจะต้องชุบหนาขึ้นถึง 3 ไมครอน เครื่องประดับชุบเงินจะมีสีค่อนข้างขาว
แต่การชุบเงินนั้นเครื่องประดับอาจเกิดการหมองหรือกลับมาดำได้ สามารถนำมาทำความสะอาดและชุบเงินใหม่ก็จะสวยและแวววาวแบบเดิม