E-COATING

บริการชุบอีโค้ด
E-Coating

คือ การเคลือบสีเครื่องประดับด้วยกระแสไฟฟ้าในการเคลือบพื้นผิว เพื่อทำให้เครื่องประดับคงทนต่อปฏิกิริยาเมื่อเครื่องประดับโดนอากาศทำให้สีสันยังคงแวววาว

ไม่ดำหรือหมองง่าย นิยมเคลือบอีโค้ดพร้อมกับชุบเงินเพื่อความคงทนของสีเครื่องประดับและมีความคงทนสูง