OXIDIZED

บริการลงดำ Oxidized

คือ การทำให้เครื่องประดับดูวินเทจ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก รวมไปถึงการสลักเครื่องประดับให้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปต่างๆ

เมื่อลงดำเสร็จจะเห็นตัวอักษรหรือคำต่างๆเด่นชัดและอ่านได้ เพิ่มความวินเทจให้กับชิ้นงานได้มากยิ่งขึ้น